Перейти до вмісту

Іоникій Галятовський Ключ разумєнія, Львів, 1663 р.

«Ключ разумєнія» Іоникія Галятовського – одна з найцікавіших книг колекції. Це ж видання, на відміну від більшості книг в колекції, не є богослужбовою книг. Воно містить 20 проповідей на Господські й 12 на Богородчині свята і являє собою тексти проповідей, які мали б служити зразком для священиків. Однак, тексти І. Галятовського мали значно ширше призначення – це унікальний комплекс ідей з української риторики, педагогіки, богослов’я. Головним здобутком І. Галятовського було використання української розмовної мови XVIІ ст. в текстах. Важливо, що книга є одним з найбільш повних прижиттєвих видань українського мислителя.
Книга добре збереглась, щоправда у примірнику відсутній титульний аркуш, має багато покрайніх записів.

Місце друку

Львів

Друкарня

Михайла Сльозки

Рік друку

1663

Розміри

Гравери

Іліа А, ВФЗ